Het leven is één grote komedie. Maak er alstublieft geen drama van.
Toneelproductie  Elk werkjaar hebben wij met onze toneelvereniging minimaal twee toneelproducties. Het reguliere volwassenentoneel en een leuke voorstelling van onze jeugddienst, het vroegere jeugdtoneel De Morgenster. Beide opvoeringen zijn zeker de moeite om bij te wonen. Studio De Morgenster  Naast het acteren en regisseren, hebben wij binnen onze vereniging nog een aparte werkgroep voor de handige Harry’s onder ons. Decorbouw, belichting, geluids-opnamen en dergelijke behoren tot hun takenpakket. Indien je graag zelf jouw steentje wil bijdragen, ben je altijd welkom. Evenementen  Onze toneelvereniging is één grote familie. Naast onze opvoeringen houden wij van feesten en gezellig samenzijn onder leden en sympathisanten. Zo beginnen wij ons werkjaar steevast met een nieuwjaarsreceptie, een ledenfeest en tal van andere gelegenheden om samen te zijn met elkaar.
Koninklijke Toneelkring De Morgenster © 2016
ADRESSEN Maatschappelijke Zetel Ruipenbroekstraat 13 2880 Hingene-Bornem Secretariaat straat 2880 Bornem Schouwburg Edmond Vleminckxstraat 73 2880 Hingene-Bornem
INHOUD