EVENEMENTEN
TEERFEEST 17 SEPTEMBER 2016 Op   deze   dag   vieren   wij   ons   ledenfeest   of   teerfeest   met   al   onze   leden   en   sympathisanten.   Zoals   elke   editie   starten wij   met   een   heerlijk   ontbijtje   en   onze   traditionele   “spek   mé   eire”   mag   daar   zeker   niet   aan   ontbreken.   Als   de   buiken zijn    rondgegeten,    gaan    wij    met    onze    voltallige    groep    op    “kroegentocht”.    De    kroegentocht    is    van    oudsher    een tradioneel   gebeuren   bij   elk   teerfeest...   maar   zeker   niet   de   hoofdzaak   van   onze   heugelijke   dag.   Feestvieren,   eten   en drinken zijn menig Hingenaren niet vreemd. THEMA Als   thema   kozen   we   dit   jaar   GLITTER   &   GLAMOUR   IN   HOLLYWOOD .   Laat   je   dus   eens   lekker   gaan   en   maak   er dolle verkleedpartij van om de pret nog extra te garanderen.

ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN

Dagindeling: Om 10u00 komen we samen voor ons ontbijtbuffet met Spek en Eieren. Om   11u30   starten   we   onze   rondgang   doorheen   Hingene   en   naar   onze   cafésponsors.   Tijdens   deze   rondgang   ook   de spelletjes voor het blauwe bloed van de kring. Om 18u00 begin van het avondfeest. Om 21u00 strekken we onze beentjes voor enkele danspasjes of een gezellig babbel aan de spreekwoordelijke toog. Enkel voor leden: Dit   alles   wordt   jullie   aangeboden   voor   de   prijs   van   €20,00   (incl.   ontbijt,   diner   en   dranken   tot   en   met   het   dessert).   Na het   dessert   worden   de   dranken   aangeboden   aan   zeer   democratische   prijzen.   Ben   je   alleen   ‘s   morgens   van   de   partij dan   betaal   je   slechts   €5,00   en   kun   je   alleen   ‘s   avonds   dan   betaal   je   €17,00.   De   rondgang   is   hier   wel   niet   inbegrepen. De mensen die op rondgang gaan, leggen een pot bij elkaar. Niet leden: Enkel ontbijt: €7,00 - Enkel diner: €35,00 - Ontbijt + diner: €40,00
NIEUWJAARSRECEPTIE Op   vrijdag   20   januari   2017   organiseren   wij   weer   voor   al   onze   leden   een   receptie   om   het   nieuwe   jaar   ‘plezant’   in   te zetten.   Met   een   hapje,   een   drankje,   een   woord   van   de   voorzitter   en   penningmeester   én   wat   belangrijker   is...   het samenzijn. Wij verwelkomen jullie vanaf 19u00 in het Gemeenschapshuis van Hingene (De Jongensschool). De Morgenster wenst jullie alvast een gelukkig, gezond en liefdevol 2017. Tot dan.
Koninklijke Toneelkring De Morgenster © 2016
ADRESSEN Maatschappelijke Zetel Ruipenbroekstraat 13 2880 Hingene-Bornem Secretariaat straat 2880 Bornem Schouwburg Edmond Vleminckxstraat 73 2880 Hingene-Bornem
INHOUD
Bekijk hier onze fotoís Bekijk hier onze fotoís
Privacy Statement