OVER ONS
Het gebeurde allemaal in een lokaaltje achter de toenmalige bibliotheek, naast de parochiezaal (waar nu de turnzaal is) op 25 november 1962. De aanwezigen op de allereerste vergadering voor de oprichting van een toneelkring waren: Onderpastoor Van Dam, Pieter De Rijck, Louis Van Herbruggen, Edmond De Wachter, Fons Desmedt, Daniël Van den Bossche en Frans Cools. Bij het brainstormen werden er vier namen genoteerd: Spoetnik, De Morgenster, Taal & Kunst en Hingense Komedie. Na een stemming voor dé naam werd er uiteindelijk gekozen voor Toneelkring De Morgenster. Het eerste bestuur: Voorzitter: DANIEL VAN DEN BOSSCHE Secretaris en schatbewaarder: LOUIS VAN HERBRUGGEN Leden: FONS DESMEDT, PIETER DE RIJCKE, E.P VAN DAMME (onderpastoor) geld in kas : 0,00 b.fr. In het “patronaat van Hingene werd de eerste vertoning van “DE MORGENSTER” op het toneelpodium gebracht. Het décor was opgebouwd met lichte panelen en behangen met behangselpapier, dus heel licht en fragiel. Het was uitsluitend ”mannentoneel”, want er mocht geen gemengd toneel gespeeld worden in “het patronaat”. En toch……… de eerste “souffleuse” was een vrouw. Wie had dat aangedurfd om tussen al die mannen op te treden? Dat was: juffrouw CELINE DE WACHTER!! Ze zat natuurlijk heel bescheiden in het souffleurshokje, onder de scène. Gelukkig werd ze door Frans (SUS) Cools gevoederd met de nodige “sausisjes”. Acteurs:Frans Cools, Lode Van Herbruggen, Daniel van den Bossche, Pieter de Rijck, Pierre Blommaert, Fons Desmedt. De algemene leiding en regie was in handen van: JAN ROSKAM. Na deze eerste vertoning werd reeds gesproken over het spelen van “gemengd toneel. Wij met een ongerust gemoed naar de pastoor LOOS. PASTOOR LOOS: "Gemengd toneel? Dat mag van mij…..Maaarrrr jullie moeten wel toelating vragen aan meneer den deken van Puurs." DEKEN DE BLOCK : "Neen!!! Dat mag niet !! Dat mag alleen bij uitzonderlijke gelegenheden. Bv. Het jubileum van de Pastoor of de voor andere gelegenheden van de parochie." Dus…..Wij moesten uitkijken naar een nieuw onderkomen en vonden dat in ZAAL “DE ZWAAN”. Echter was er totaal geen accomodatie voor enige toneelopvoeringen voorzien. Daarom legden 4 mensen van het bestuur de som van 1000 Belg.Fr. bij elkaar en daarmee kon Jan Roskam aan de slag om een toneelpodium met schermen en zo klaar te stomen. De belichting bestond uit lampen onder een kapje, opgesteld aan de rand van de scène. Op 3 maart 1963 werd dan de eerste vertoning gepland in “DE ZWAAN” met de opvoering van het drama: “GERRIES WRAAK” van Edmond Lauwaet in de regie van Jan Roskam. Noot: Na de vertoning trakteerde “JEF VAN DE ZWAAN” met een etentje bij “den drukker”. Hij zorgde voor kip met curry op een vrijdagavond. ‘s Zondags preekte onderpastoor Van Damme: “Vrijdag is “vlees derven”…ook voor verenigingen en……kip is ook vlees !!!” Vanaf dan zorgde “DE MORGENSTER” elk jaar voor een geslaagde toneelproductie met overbekende stukken als: “PARADIJSVOGELS”, “SLISSE BOUWT”, “DE SPAANSE VLIEG”, “DE FATALE DATUM”, “BEMOEIAL” en vele andere… Al deze stukken en nog vele daarna, tot 1981 stonden steeds onder de regie van Jan Roskam. Jan was een echt monument voor onze toneelkring. De drijvende kracht en “manusje van alles”. Hij koos de stukken, regisseerde en zorgde ook nog voor een aangepast, soms fantastisch décor. NOOT: Jan brak thuis zijn eigen gebouwde schouwmantel uit en plaatste die, voor de voorstelling van “Het gezin van Paemel”, op de scène. Vanaf 1971 verzorgde “De Morgenster” ook een tweede productie, in maart en gratis, ten voordele van een plaatselijke vereniging: de parochie, de K.W.B, Het kerkkoor St Stefanus, KVK Hingene, de Scheldelandcrossers, Chirojongens Hingene, de Vrije Basisschool Hingene, Jeugd KVK Hingene, ziekenzorg Hingene. Vanaf 1975 werd de jaarlijkse toneelproductie gespreid over 2 weekends. Het 2de weekend speelde “De Morgenster” ten voordele van “Ziekenzorg Hingene”. In 1981 stopte Jan Roskam met regie, na 29 toneelproducties onder zijn leiding. Hij bleef nog wel actief als décorbouwer in de “STUDIO MORGENSTER”. Petrus Buyst nam de regie over en startte met:“GROENTEN UIT BALEN” van Walter Van den Broeck. Vanaf dan zal “de Morgenster" ook een bijkomende voorstelling verzorgen in “Het Volkshuis” in Bornem. In 1969 en 1970 nam “De Morgenster” deel aan het “JEUGDTONEELTOORNOOI” van het A.K.V.T. te Mechelen. Ondermeer werd opgevoerd:“SMIDJE SMEE”. Na deze deelnamen besloten wij te starten met een “JEUGDAFDELING” te Hingene. Deze jeugdafdeling kreeg en eigen bestuur en zorgde voor eigen middelen. Vanaf dan zal ons JEUGDTONEEL “DE MORGENSTER elk jaar, met eigen middelen en bestuur een jeugdtoneelproductie ten berde geven in Hingene. Er werd gestart in 1971 met “MERLIJN DE TOVENAAR” nadien volgden elk jaar een jeugdtoneelproductie: “ALS ZWERVERS ONTWAKEN”, “KNAPPIBOLLO”, "Mijn kinderen zijn mijn kinderen niet" en vele andere jeugdproducties. Maar ons jeugdtoneel waagde zich ook aan “het grotere werk: “TRAMLIJN BEGEERTE”, “ALS EEN KAT OP EEN HEET ZINKEN DAK”, “EEN VLOOG OVER HET KOEKOEKSNEST”, STRAATAFVAL” en zoveel meer ….Heel veel kinderen en jongeren vonden toen de weg naar “De Zwaan” om toneel te spelen. Er werd zelfs een openluchtvoorstelling gegeven in het Park d’Ursel met de opvoering van “DEN BOERENKRIJG”. De hele grote zomervakantie werd er gerepeteerd met meer dan 100 jongeren! In 1987 vierde “De Morgenster” haar 25-jarig jubileum. Voor deze gelegenheid deden we beroep op een externe regisseur: JUUL LAMBRECHTS, “amateurtoneelspecialist” van Klein Brabant. Hij regisseerde voor ons zijn eigen werk “TOREN VAN BAZEL”. Hiervan werd eveneens een voorstelling gebracht in “Den Boomgaard” (Bornem) en “De Kollebloem” (Puurs) Noot: “De Kollebloem” was die avond (14.02.88) volledig uitverkocht. Later deden we nog eens beroep doen op Juul Lambrechts voor de opvoering van de “ORCHIDEEENKWEKERS” in 1991. Ondertussen had onze ”STUDIO MORGENSTER” in “De Zwaan” gezorgd voor een echte schouwburg met klapzetels en op “gradins” zodat de zichtbaarheid voor ons publiek enorm verbeterde. In mei 1992 werd de schouwburg ”TER DILFT” in Bornem geopend. De 4 Bornemse toneelkringen verzorgden, het speciaal voor deze gelegenheid geschreven stuk van Juul Lambrechts: “DE FAMILIE CLEYN-LEGRAND”. Noot: Het fenomenaal décor kon jammer genoeg niet op de scène en moest voor een gedeelte worden afgezaagd. Onze mensen van “de studio” hadden aan de opbouw ten volle meegewerkt. En dan ging de geschiedenis verder op weg naar de 50… Ondertussen engageerde “De Morgenster” zich ook voor plaatselijke activiteiten. We richtten in of werkten mee aan: “DE DREEFFEESTEN”, “DE KASTEELFEESTEN”, DE DOE-WEEKENDS”, “SCHIETINGEN OP DE LIGGENDE WIP”, “DE PAASHAASTOCHTEN”, “VIERINGEN VAN 100-JARIGEN”, “MUZIEK IN HET PARK” en vele andere ……“De Morgenster” ging op theaterbezoek in: “MINARD-Gent”, “K.N.S. Antwerpen”, “de zusterverenigingen uit Groot-Bornem”, “De Poesjenellenkelder-Antwerpen” en vele andere…. “De Morgenster” ging ook op reis en zelfs op weekend: “La ROCHE”, “ Keulen en Rijnvaart naar Altenahr, “De Rode berg”, “Kastelentocht”, enzovoort. In 1993 zorgde “De Morgenster” samen met de VZW Havesdonckhoeve voor de openluchtvoorstelling van: “HET GEZIN VAN PAEMEL” van Cyriel Buysse op de Havesdonckhoeve. Meer dan 100 actrices, acteurs en figuranten speelden het massaspel in Nattenhaesdonck. Een echt Vlaams epos uit onze geschiedenis. In 1998 zorgde”De Morgenster” voor een tweede openluchtvoorstelling, eveneens met de medewerking van de VZW Havesdonckhoeve:“DE BOERENKRIJG IN NATTENHAESDONCK” en dit ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Boerenkrijg. Ondertussen verzorgde “De Morgenster steeds haar jaarlijkse toneelproducties in “ZAAL DE ZWAAN” met “KERSTMIS OP ‘T HEIKEN”, “DEN DRONKAARD”, ”LIEFDE HALF OM HALF”,”SEXTET”, "EEN VLO IN HET OOR”, “PALJAS”. Vanaf 2006 zouden we dan verhuizen naar onze gloednieuwe theaterzaal in het “GEMEENSCHAPSHUIS” van Hingene aan de Vleminckxstraat (de vroegere jongensschool). Het gemeentebestuur zorgde voor een prachtige toneelzaal met “alles erop en eraan”. Volgende stukken sluiten deze rij af: “FAMILIETREKJES”, BED IN ,BED UIT”, "TOM DICK EN HARRY", "PRIVE VOOR TWEE", "VAKANTIEKIEKJES" , "BOEING BOEING" In 2012 vierde De Morgenster haar “GOUDEN JUBILEUM” met een gezellig teerfeest, een gezellig receptie en een tentoonsstelling. Het gemeentebestuur zorgde ondertussen voor een echt theater met “roodfloeren” zetels op aangepaste gradins om onze toeschouwers te kunnen verwennen met echt toneel voor iedereen. Zo kan onze toneelkring verder groeien en bloeien in de toekomst. Op 5 augustus 2014 kregen wij een schrijven van de Koning met de vermelding dat we het statuut van “Koninklijke” toegewezen kregen. Sinds die dag gaan we door het leven als KONINKLIJKE TONEELKRING DE MORGENSTER .
HOE HET BEGON
Koninklijke Toneelkring De Morgenster © 2016
ADRESSEN Maatschappelijke Zetel Ruipenbroekstraat 13 2880 Hingene-Bornem Secretariaat straat 2880 Bornem Schouwburg Edmond Vleminckxstraat 73 2880 Hingene-Bornem
INHOUD
Privacy Statement