OVER ONS
Het   gebeurde   allemaal   in   een   lokaaltje   achter   de   toenmalige   bibliotheek,   naast   de   parochiezaal   (waar   nu   de   turnzaal   is)   op   25   november   1962.   De   aanwezigen   op   de allereerste   vergadering   voor   de   oprichting   van   een   toneelkring   waren:   Onderpastoor   Van   Dam,   Pieter   De   Rijck,   Louis   Van   Herbruggen,   Edmond   De   Wachter,   Fons Desmedt,   Daniël   Van   den   Bossche   en   Frans   Cools.   Bij   het   brainstormen   werden   er   vier   namen   genoteerd:   Spoetnik,   De   Morgenster,   Taal   &   Kunst   en   Hingense Komedie. Na een stemming voor dé naam werd er uiteindelijk gekozen voor Toneelkring De Morgenster. Het eerste bestuur: Voorzitter: DANIEL VAN DEN BOSSCHE Secretaris en schatbewaarder: LOUIS VAN HERBRUGGEN Leden: FONS DESMEDT, PIETER DE RIJCKE, E.P VAN DAMME (onderpastoor) geld in kas : 0,00 b.fr. In   het   “patronaat   van   Hingene   werd   de   eerste   vertoning   van   “DE   MORGENSTER”   op   het   toneelpodium   gebracht.   Het   décor   was   opgebouwd   met   lichte   panelen   en behangen   met   behangselpapier,   dus   heel   licht   en   fragiel.   Het   was   uitsluitend   ”mannentoneel”,   want   er   mocht   geen   gemengd   toneel   gespeeld   worden   in   “het patronaat”.   En   toch………   de   eerste   “souffleuse”   was   een   vrouw.   Wie   had   dat   aangedurfd   om   tussen   al   die   mannen   op   te   treden?   Dat   was:   juffrouw   CELINE   DE WACHTER!!   Ze   zat   natuurlijk   heel   bescheiden   in   het   souffleurshokje,   onder   de   scène.   Gelukkig   werd   ze   door   Frans   (SUS)   Cools   gevoederd   met   de   nodige “sausisjes”. Acteurs:Frans   Cools,   Lode   Van   Herbruggen,   Daniel   van   den   Bossche,   Pieter   de   Rijck,   Pierre   Blommaert,   Fons   Desmedt.   De   algemene   leiding   en   regie was in handen van: JAN ROSKAM. Na deze eerste vertoning werd reeds gesproken over het spelen van “gemengd toneel. Wij met een ongerust gemoed naar de pastoor LOOS. PASTOOR LOOS: "Gemengd toneel? Dat mag van mij…..Maaarrrr jullie moeten wel toelating vragen aan meneer den deken van Puurs." DEKEN   DE   BLOCK   :   "Neen!!!   Dat   mag   niet   !!   Dat   mag   alleen   bij   uitzonderlijke   gelegenheden.   Bv.   Het   jubileum   van   de   Pastoor   of   de   voor   andere   gelegenheden   van de parochie." Dus…..Wij    moesten    uitkijken    naar    een    nieuw    onderkomen    en    vonden    dat    in    ZAAL    “DE    ZWAAN”.    Echter    was    er    totaal    geen    accomodatie    voor    enige toneelopvoeringen   voorzien.   Daarom   legden   4   mensen   van   het   bestuur   de   som   van   1000   Belg.Fr.   bij   elkaar   en   daarmee   kon   Jan   Roskam   aan   de   slag   om   een toneelpodium   met   schermen   en   zo   klaar   te   stomen.   De   belichting   bestond   uit   lampen   onder   een   kapje,   opgesteld   aan   de   rand   van   de   scène.   Op   3   maart   1963   werd dan de eerste vertoning gepland in “DE ZWAAN” met de opvoering van het drama: “GERRIES WRAAK” van Edmond Lauwaet in de regie van Jan Roskam. Noot:   Na   de   vertoning   trakteerde   “JEF   VAN   DE   ZWAAN”   met   een   etentje   bij   “den   drukker”.   Hij   zorgde   voor   kip   met   curry   op   een   vrijdagavond.   ‘s   Zondags   preekte onderpastoor Van Damme: “Vrijdag is “vlees derven”…ook voor verenigingen en……kip is ook vlees !!!” Vanaf   dan   zorgde   “DE   MORGENSTER”   elk   jaar   voor   een   geslaagde   toneelproductie   met   overbekende   stukken   als:   “PARADIJSVOGELS”,   “SLISSE   BOUWT”,   “DE SPAANSE   VLIEG”,   “DE   FATALE   DATUM”,   “BEMOEIAL”   en   vele   andere…   Al   deze   stukken   en   nog   vele   daarna,   tot   1981   stonden   steeds   onder   de   regie   van   Jan Roskam.   Jan   was   een   echt   monument   voor   onze   toneelkring.   De   drijvende   kracht   en   “manusje   van   alles”.   Hij   koos   de   stukken,   regisseerde   en   zorgde   ook   nog   voor een aangepast, soms fantastisch décor. NOOT: Jan brak thuis zijn eigen gebouwde schouwmantel uit en plaatste die, voor de voorstelling van “Het gezin van Paemel”, op de scène. Vanaf   1971   verzorgde   “De   Morgenster”   ook   een   tweede   productie,   in   maart   en   gratis,   ten   voordele   van   een   plaatselijke   vereniging:   de   parochie,   de   K.W.B,   Het kerkkoor St Stefanus, KVK Hingene, de Scheldelandcrossers, Chirojongens Hingene, de Vrije Basisschool Hingene, Jeugd KVK Hingene, ziekenzorg Hingene. Vanaf   1975   werd   de   jaarlijkse   toneelproductie   gespreid   over   2   weekends.   Het   2de   weekend   speelde   “De   Morgenster”   ten   voordele   van   “Ziekenzorg   Hingene”.   In 1981   stopte   Jan   Roskam   met   regie,   na   29   toneelproducties   onder   zijn   leiding.   Hij   bleef   nog   wel   actief   als   décorbouwer   in   de   “STUDIO   MORGENSTER”.   Petrus   Buyst nam de regie over en startte met:“GROENTEN UIT BALEN” van Walter Van den Broeck. Vanaf dan zal “de Morgenster" ook een bijkomende voorstelling verzorgen in “Het Volkshuis” in Bornem. In   1969   en   1970   nam   “De   Morgenster”   deel   aan   het   “JEUGDTONEELTOORNOOI”   van   het A.K.V.T.   te   Mechelen.   Ondermeer   werd   opgevoerd:“SMIDJE   SMEE”.   Na deze   deelnamen   besloten   wij   te   starten   met   een   “JEUGDAFDELING”   te   Hingene.   Deze   jeugdafdeling   kreeg   en   eigen   bestuur   en   zorgde   voor   eigen   middelen.   Vanaf dan   zal   ons   JEUGDTONEEL   “DE   MORGENSTER   elk   jaar,   met   eigen   middelen   en   bestuur   een   jeugdtoneelproductie   ten   berde   geven   in   Hingene.   Er   werd   gestart   in 1971   met   “MERLIJN   DE TOVENAAR”   nadien   volgden   elk   jaar   een   jeugdtoneelproductie:   “ALS   ZWERVERS   ONTWAKEN”,   “KNAPPIBOLLO”,   "Mijn   kinderen   zijn   mijn kinderen   niet"   en   vele   andere   jeugdproducties.   Maar   ons   jeugdtoneel   waagde   zich   ook   aan   “het   grotere   werk:   “TRAMLIJN   BEGEERTE”,   “ALS   EEN   KAT   OP   EEN HEET   ZINKEN   DAK”,   “EEN   VLOOG   OVER   HET   KOEKOEKSNEST”,   “   STRAATAFVAL”   en   zoveel   meer   ….Heel   veel   kinderen   en   jongeren   vonden   toen   de   weg   naar “De   Zwaan”   om   toneel   te   spelen.   Er   werd   zelfs   een   openluchtvoorstelling   gegeven   in   het   Park   d’Ursel   met   de   opvoering   van   “DEN   BOERENKRIJG”.   De   hele   grote zomervakantie werd er gerepeteerd met meer dan 100 jongeren! In    1987    vierde    “De    Morgenster”    haar    25-jarig    jubileum.    Voor    deze    gelegenheid    deden    we    beroep    op    een    externe    regisseur:    JUUL    LAMBRECHTS,    “amateurtoneelspecialist”   van   Klein   Brabant.   Hij   regisseerde   voor   ons   zijn   eigen   werk   “TOREN   VAN   BAZEL”.   Hiervan   werd   eveneens   een   voorstelling   gebracht   in “Den Boomgaard” (Bornem) en “De Kollebloem” (Puurs) Noot: “De Kollebloem” was die avond (14.02.88) volledig uitverkocht. Later   deden   we   nog   eens   beroep   doen   op   Juul   Lambrechts   voor   de   opvoering   van   de   “ORCHIDEEENKWEKERS”   in   1991.   Ondertussen   had   onze   ”STUDIO MORGENSTER”   in   “De   Zwaan”   gezorgd   voor   een   echte   schouwburg   met   klapzetels   en   op   “gradins”   zodat   de   zichtbaarheid   voor   ons   publiek   enorm   verbeterde.   In mei   1992   werd   de   schouwburg   ”TER   DILFT”   in   Bornem   geopend.   De   4   Bornemse   toneelkringen   verzorgden,   het   speciaal   voor   deze   gelegenheid   geschreven   stuk van Juul Lambrechts: “DE FAMILIE CLEYN-LEGRAND”. Noot:   Het   fenomenaal   décor   kon   jammer   genoeg   niet   op   de   scène   en   moest   voor   een   gedeelte   worden   afgezaagd.   Onze   mensen   van   “de   studio”   hadden   aan   de opbouw ten volle meegewerkt. En   dan   ging   de   geschiedenis   verder   op   weg   naar   de   50…   Ondertussen   engageerde   “De   Morgenster”   zich   ook   voor   plaatselijke   activiteiten.   We   richtten   in   of   werkten mee   aan:   “DE   DREEFFEESTEN”,   “DE   KASTEELFEESTEN”,   “   DE   DOE-WEEKENDS”,   “SCHIETINGEN   OP   DE   LIGGENDE   WIP”,   “DE   PAASHAASTOCHTEN”, “VIERINGEN   VAN   100-JARIGEN”,   “MUZIEK   IN   HET   PARK”   en   vele   andere   ……“De   Morgenster”   ging   op   theaterbezoek   in:   “MINARD-Gent”,   “K.N.S. Antwerpen”,   “de zusterverenigingen uit Groot-Bornem”, “De Poesjenellenkelder-Antwerpen” en vele andere…. “De Morgenster” ging ook op reis en zelfs op weekend: “La ROCHE”, “ Keulen en Rijnvaart naar Altenahr, “De Rode berg”, “Kastelentocht”, enzovoort. In   1993   zorgde   “De   Morgenster”   samen   met   de   VZW   Havesdonckhoeve   voor   de   openluchtvoorstelling   van:   “HET   GEZIN   VAN   PAEMEL”   van   Cyriel   Buysse   op   de Havesdonckhoeve. Meer dan 100 actrices, acteurs en figuranten speelden het massaspel in Nattenhaesdonck. Een echt Vlaams epos uit onze geschiedenis. In   1998   zorgde”De   Morgenster”   voor   een   tweede   openluchtvoorstelling,   eveneens   met   de   medewerking   van   de   VZW   Havesdonckhoeve:“DE   BOERENKRIJG   IN NATTENHAESDONCK” en dit ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Boerenkrijg. Ondertussen   verzorgde   “De   Morgenster   steeds   haar   jaarlijkse   toneelproducties   in   “ZAAL   DE   ZWAAN”   met   “KERSTMIS   OP   ‘T   HEIKEN”,   “DEN   DRONKAARD”, ”LIEFDE   HALF   OM   HALF”,”SEXTET”,   "EEN   VLO   IN   HET   OOR”,   “PALJAS”.   Vanaf   2006   zouden   we   dan   verhuizen   naar   onze   gloednieuwe   theaterzaal   in   het “GEMEENSCHAPSHUIS”   van   Hingene   aan   de   Vleminckxstraat   (de   vroegere   jongensschool).   Het   gemeentebestuur   zorgde   voor   een   prachtige   toneelzaal   met   “alles erop    en    eraan”.    Volgende    stukken    sluiten    deze    rij    af:    “FAMILIETREKJES”,    “    BED    IN    ,BED    UIT”,    "TOM    DICK    EN    HARRY",    "PRIVE    VOOR    TWEE", "VAKANTIEKIEKJES" , "BOEING BOEING" In   2012   vierde   De   Morgenster   haar   “GOUDEN   JUBILEUM”   met   een   gezellig   teerfeest,   een   gezellig   receptie   en   een   tentoonsstelling.   Het   gemeentebestuur   zorgde ondertussen   voor   een   echt   theater   met   “roodfloeren”   zetels   op   aangepaste   gradins   om   onze   toeschouwers   te   kunnen   verwennen   met   echt   toneel   voor   iedereen.   Zo kan onze toneelkring verder groeien en bloeien in de toekomst. Op   5   augustus   2014   kregen   wij   een   schrijven   van   de   Koning   met   de   vermelding   dat   we   het   statuut   van   “Koninklijke”   toegewezen   kregen.   Sinds   die   dag   gaan   we   door het leven als KONINKLIJKE TONEELKRING DE MORGENSTER .
HOE HET BEGON
Koninklijke Toneelkring De Morgenster © 2016
ADRESSEN Maatschappelijke Zetel Ruipenbroekstraat 13 2880 Hingene-Bornem Secretariaat straat 2880 Bornem Schouwburg Edmond Vleminckxstraat 73 2880 Hingene-Bornem
INHOUD
Privacy Statement