OPENLUCHTSPEKTAKEL
In het fantastisch kader van Nattenhaesdonck op de Havesdonckhoeve, brengt Toneelkring "De Morgenster" één van de honderden gevallen van de heksenvervolging tot leven. We schrijven het jaar 1604 volgens de christelijke jaartelling. In de Zuidelijke Nederlanden, waar de Spaanse Kroon de plak zwaait, woedt de Tachtigjarige Oorlog volop én godsdienstvervolgingen zijn schering en inslag waardoor een kwart miljoen protestanten onze contreien ontvluchten. Na de dood van haar zoon Stoffel, bij een sabotagedaad op de sluis aan de Schelde en de verbanning van haar echtgenoot Corneel, een mandenmaker, verliest Jeanne Vandersluys alle levenslust. Ze dwaalt doelloos rond en wordt een gemakkelijke prooi voor diegenen die wraak willen nemen op haar man Corneel. Hij durfde het aan om de zoon van rechter Doderoens aan te klagen voor moord op rentmeester Disentis. Jeanne wordt zo een gemakkelijke prooi voor hen die wraak willen nemen op haar man. Een blikseminslag, een verdronken koe, een dood paard of een breuk in de Schelde- of Rupeldijk waren al voldoende om Jeanne te beschuldigen van… hekserij!! Ze wordt veroordeeld tot de brandstapel waardoor haar dochter, Beatrijs, verweesd achterblijft. Gelukkig is er nog de jonge rechtsgeleerde, Servaes Vlaminck, die het hart op de juiste plaats heeft en toch zal proberen, op gevaar van eigen lijf en leden, om Jeanne van de gruwelijke brandstapel te redden. Zal het hem lukken? Kom kijken naar ons openluchtspektakel en beleef het verhaal zelf.
De Heks van Nattenhaesdonck
Fons Desmedt, geboren in Puurs, kwam in Hingene aan op 4 november 1960 als nieuwe onderwijzer in de gemeenteschool van Hingene-centrum. Na zijn dagtaak als onderwijzer ging hij af en toe al eens een pintje drinken in café ‘De Zwaan’, om zo kennis te maken met de inwoners van het dorp. In 1962, toen hij huwde met Louisa De Borgher, kwam hij definitief in Hingene wonen. Ondertussen was de kennissenkring van Fons enorm verruimd en sprak hij enkele malen met personen die zin hadden in initiatief. Zo werd er gesproken over het oprichten van een toneelkring. Fons was, als medeoprichter getuige van de geboorte van onze toneelkring op op 25 november 1962. Als bestuurslid en acteur bracht hij zijn steentje bij om onze kring grootser te maken. Later werd hij voorzitter en kon de kring rekenen op zijn kwaliteiten als regisseur. Vandaag de dag is Fons geen voorzitter meer, maar als erevoorzitter en huisregisseur kunnen we steeds op hem rekenen. Voor dit evenement deed hij enkele bewerkingen van het stuk en neemt hij de regie in handen.
REGIE: FONS DESMEDT
Koninklijke Toneelkring De Morgenster © 2016
ADRESSEN Maatschappelijke Zetel Ruipenbroekstraat 13 2880 Hingene-Bornem Secretariaat straat 2880 Bornem Schouwburg Edmond Vleminckxstraat 73 2880 Hingene-Bornem
INHOUD
Vrijdag 15 september 21.00u - Zaterdag 16 september 21.00u - Zondag 17 september 21.00u Vrijdag 22 september 21.00u - Zaterdag 23 september 21.00u - Zondag 24 september 21.00u
in samenwerking met
Heksen horen niet alleen thuis in sprookjes. In het verleden werden vrouwen wel eens beschuldigd van hekserij en dat had zware gevolgen. Het overkwam Jeanne die na de dood van haar zoon Dirk en de verbanning van haar echtgenoot alle levenslust verliest. Ze dwaalt doelloos rond en wordt een gemakkelijke prooi voor diegenen die wraak willen nemen op haar man Corneel. Hij durfde het aan om de zoon van rechter Doderoens aan te klagen voor moord om zo het leven van een onschuldige te redden. Het wordt Corneel niet in dank afgenomen. Hij wordt verbannen naar Venlo op twaalf dagreizen van Hingene. Voor Jeanne en haar dochter Beatrijs breken sombere tijden aan. Jeanne wordt ervan beschuldigd met de duivel omgang te hebben en andermans eigendommen te beschadigen. Een blikseminslag, een dode koe..; het was in die tijd voldoende om een schuldige aan te wijzen. Maar ondanks alle folteringen in de gevangenis weigert Jeanne iets te bekennen. Ook dat wordt verkeerdelijk geduid en ze wordt tot de brandstapel veroordeeld. Haar bezittingen worden verbeurd verklaard en Beatrijs zal in een klooster ondergebracht worden. Maar juist op het moment dat alles er hopeloos uitziet, verschijnt Servaes Vlamynck, de jonge assistent van rechter Doderoens. Hij beseft hoe onrechtvaardig het vonnis is en wil Beatrijs en haar moeder helpen. Zijn verzoekschrift bij de opperrechter in Gent om het vonnis te herzien via een 'Aanvraag tot de weegproef', wordt ingewilligd. Maar de tijd dringt en omdat ook de natuur als spelbreker optreedt, kan de heksenverbranding slechts op het nippertje afgelast worden. Helaas kort nadien sterft Jeanne in de cel. Haar lijk wordt haastig begraven, zodat Beatrijs niet eens afscheid kan nemen van haar moeder. Dat is op zijn minst verdacht vooral omdat alles klaar was voor de herziening. Servaes blijft zich het lot van Beatrijs aantrekken en dat zint rechter Doderoens niet, maar gelukkig zijn er ook mensen die het hart op de juiste plaats hebben en deze kwetsbare jonge mensen helpen om elders hun toekomst op te bouwen. Roger Vanhoeck beschrijft met passie die donkere bladzijde uit onze geschiedenis. In de periode 1550-1650 werden honderden vrouwen als heks veroordeeld en terechtgesteld. Politieke motieven en de verbeten strijd tussen katholieken en protestanten speelden daarin zeker een rol, maar ook afgunst en bijgeloof. Ook vandaag nog zijn er landen waar mensen zich laten meeslepen door hun angst voor wie anders is en waar rechters het niet zo nauw nemen met de waarheid. En is de traagheid van het gerecht ook niet een ander blijvend pijnpunt? Deze historische roman maakt jongeren bewust van het belang van een eerlijke en onafhankelijke rechtspraak. Het vraagt veel moed om zoals Corneel en Servaes of de naamloze kapitein zich te verzetten tegen corruptie en machtsmisbruik en het op te nemen voor de zwakken. Bron: Rita Ghesquiere - http://www.lees-wijzer.be/begeleider/boek/heksen-moeten-branden
NAAR HET BOEK “HEKSEN MOETEN BRANDEN” van ROGER VANHOECK
Geboren in Antwerpen ( 1946) maar steeds woonachtig in Puurs. Studeerde af als onderwijzer aan de Normaalschool van Sint-Niklaas in 1966 en gaf 16 jaar les in het Buitengewoon Lager Onderwijs in Puurs. Veel van zijn leerlingen, met leerproblemen, hadden geen interesse in lezen. Om hen toch de zin in een goed boek bij te brengen, begon Roger met het schrijven van een vervolgverhaal. Elke dag ging het verhaal een stukje verder. De leerlingen mochten zelf suggesties doen. Zo slaagde hij erin hen te boeien. Op het einde van het schooljaar had hij een verhaal klaar van wel tweehonderd velletjes. Na veel schrappen en schaven bleven er niet eens de helft van over, maar 'Ontvoering in de sneeuw' was geboren. Het gebrek aan leesinteresse der leerlingen lag aan de basis voor zijn eerste boeken. Ondertussen was Roger Vanhoeck ook gestart met het schrijven van Vlaamse Filmpjes (Altiora), Historische Verhalen (De Sikkel) en meerdere toneelwerken. De drang om een echt boek te schrijven nam toe en tijdens een bezoek aan de Hare Krishna-beweging in Durbuy sprong de vonk over. "In de ban van Krishna' (De Vries-Brouwers) werd zijn eerste jeugdroman. Ondertussen schakelde Roger over naar een administratieve functie en later als secretaris van het O.C.M.W. te Puurs. De schrijfmicrobe liet hem echter niet meer los. Hij wou steeds verhalen vertellen met een onderliggende boodschap voor iedereen, vooral voor de jongeren! Met zeer veel passie schrijft hij over de donkerste bladzijden uit onze geschiedenis. Zijn jeugdboek “Heksen moeten branden” is daar een goed voorbeeld van. Onlangs kreeg hij, als erkenning, een werkbeurs van SABAM for Culture om research te doen voor zijn nieuwste roman over het getto van Budapest.
AUTEUR: ROGER VANHOECK