OPENLUCHTSPEKTAKEL
In   het   fantastisch   kader   van   Nattenhaesdonck   op   de   Havesdonckhoeve,   brengt   Toneelkring   "De   Morgenster" één van de honderden gevallen van de heksenvervolging tot leven. We schrijven het jaar 1604 volgens de christelijke jaartelling. In   de   Zuidelijke   Nederlanden,   waar   de   Spaanse   Kroon   de   plak   zwaait,   woedt   de   Tachtigjarige   Oorlog   volop   én godsdienstvervolgingen    zijn    schering    en    inslag    waardoor    een    kwart    miljoen    protestanten    onze    contreien ontvluchten. Na   de   dood   van   haar   zoon   Stoffel,   bij   een   sabotagedaad   op   de   sluis   aan   de   Schelde   en   de   verbanning   van   haar echtgenoot   Corneel,   een   mandenmaker,   verliest   Jeanne   Vandersluys   alle   levenslust.   Ze   dwaalt   doelloos   rond   en wordt   een   gemakkelijke   prooi   voor   diegenen   die   wraak   willen   nemen   op   haar   man   Corneel.   Hij   durfde   het   aan om de zoon van rechter Doderoens aan te klagen voor moord op rentmeester Disentis. Jeanne   wordt   zo   een   gemakkelijke   prooi   voor   hen   die   wraak   willen   nemen   op   haar   man.   Een   blikseminslag,   een verdronken   koe,   een   dood   paard   of   een   breuk   in   de   Schelde-   of   Rupeldijk   waren   al   voldoende   om   Jeanne   te beschuldigen van… hekserij!! Ze   wordt   veroordeeld   tot   de   brandstapel   waardoor   haar   dochter,   Beatrijs,   verweesd   achterblijft.   Gelukkig   is   er nog   de   jonge   rechtsgeleerde,   Servaes   Vlaminck,   die   het   hart   op   de   juiste   plaats   heeft   en   toch   zal   proberen,   op gevaar   van   eigen   lijf   en   leden,   om   Jeanne   van   de   gruwelijke   brandstapel   te   redden.   Zal   het   hem   lukken?   Kom kijken naar ons openluchtspektakel en beleef het verhaal zelf.
De Heks van Nattenhaesdonck
Fons   Desmedt,   geboren   in   Puurs,   kwam   in   Hingene   aan   op   4   november   1960   als   nieuwe   onderwijzer   in   de gemeenteschool   van   Hingene-centrum.   Na   zijn   dagtaak   als   onderwijzer   ging   hij   af   en   toe   al   eens   een   pintje drinken   in   café   ‘De   Zwaan’,   om   zo   kennis   te   maken   met   de   inwoners   van   het   dorp.   In   1962,   toen   hij   huwde   met Louisa De Borgher, kwam hij definitief in Hingene wonen. Ondertussen   was   de   kennissenkring   van   Fons   enorm   verruimd   en   sprak   hij   enkele   malen   met   personen   die   zin hadden   in   initiatief.   Zo   werd   er   gesproken   over   het   oprichten   van   een   toneelkring.   Fons   was,   als   medeoprichter getuige   van   de   geboorte   van   onze   toneelkring   op   op   25   november   1962. Als   bestuurslid   en   acteur   bracht   hij   zijn steentje bij om onze kring grootser te maken. Later   werd   hij   voorzitter   en   kon   de   kring   rekenen   op   zijn   kwaliteiten   als   regisseur.   Vandaag   de   dag   is   Fons   geen voorzitter    meer,    maar    als    erevoorzitter    en    huisregisseur    kunnen    we    steeds    op    hem    rekenen.    Voor    dit evenement deed hij enkele bewerkingen van het stuk en neemt hij de regie in handen.
REGIE: FONS DESMEDT
Koninklijke Toneelkring De Morgenster © 2016
ADRESSEN Maatschappelijke Zetel Ruipenbroekstraat 13 2880 Hingene-Bornem Secretariaat straat 2880 Bornem Schouwburg Edmond Vleminckxstraat 73 2880 Hingene-Bornem
INHOUD
Vrijdag 15 september 21.00u - Zaterdag 16 september 21.00u - Zondag 17 september 21.00u Vrijdag 22 september 21.00u - Zaterdag 23 september 21.00u - Zondag 24 september 21.00u
in samenwerking met
Heksen   horen   niet   alleen   thuis   in   sprookjes.   In   het   verleden   werden   vrouwen   wel   eens   beschuldigd   van   hekserij en dat had zware gevolgen. Het   overkwam   Jeanne   die   na   de   dood   van   haar   zoon   Dirk   en   de   verbanning   van   haar   echtgenoot   alle   levenslust verliest.   Ze   dwaalt   doelloos   rond   en   wordt   een   gemakkelijke   prooi   voor   diegenen   die   wraak   willen   nemen   op haar   man   Corneel.   Hij   durfde   het   aan   om   de   zoon   van   rechter   Doderoens   aan   te   klagen   voor   moord   om   zo   het leven   van   een   onschuldige   te   redden.   Het   wordt   Corneel   niet   in   dank   afgenomen.   Hij   wordt   verbannen   naar Venlo op twaalf dagreizen van Hingene. Voor   Jeanne   en   haar   dochter   Beatrijs   breken   sombere   tijden   aan.   Jeanne   wordt   ervan   beschuldigd   met   de duivel   omgang   te   hebben   en   andermans   eigendommen   te   beschadigen.   Een   blikseminslag,   een   dode   koe..;   het was   in   die   tijd   voldoende   om   een   schuldige   aan   te   wijzen.   Maar   ondanks   alle   folteringen   in   de   gevangenis weigert    Jeanne    iets    te    bekennen.    Ook    dat    wordt    verkeerdelijk    geduid    en    ze    wordt    tot    de    brandstapel veroordeeld.   Haar   bezittingen   worden   verbeurd   verklaard   en   Beatrijs   zal   in   een   klooster   ondergebracht   worden. Maar   juist   op   het   moment   dat   alles   er   hopeloos   uitziet,   verschijnt   Servaes   Vlamynck,   de   jonge   assistent   van rechter   Doderoens.   Hij   beseft   hoe   onrechtvaardig   het   vonnis   is   en   wil   Beatrijs   en   haar   moeder   helpen.   Zijn verzoekschrift   bij   de   opperrechter   in   Gent   om   het   vonnis   te   herzien   via   een   'Aanvraag   tot   de   weegproef',   wordt ingewilligd.   Maar   de   tijd   dringt   en   omdat   ook   de   natuur   als   spelbreker   optreedt,   kan   de   heksenverbranding slechts   op   het   nippertje   afgelast   worden.   Helaas   kort   nadien   sterft   Jeanne   in   de   cel.   Haar   lijk   wordt   haastig begraven,   zodat   Beatrijs   niet   eens   afscheid   kan   nemen   van   haar   moeder.   Dat   is   op   zijn   minst   verdacht   vooral omdat   alles   klaar   was   voor   de   herziening.   Servaes   blijft   zich   het   lot   van   Beatrijs   aantrekken   en   dat   zint   rechter Doderoens   niet,   maar   gelukkig   zijn   er   ook   mensen   die   het   hart   op   de   juiste   plaats   hebben   en   deze   kwetsbare jonge mensen helpen om elders hun toekomst op te bouwen. Roger   Vanhoeck   beschrijft   met   passie   die   donkere   bladzijde   uit   onze   geschiedenis.   In   de   periode   1550-1650 werden   honderden   vrouwen   als   heks   veroordeeld   en   terechtgesteld.   Politieke   motieven   en   de   verbeten   strijd tussen   katholieken   en   protestanten   speelden   daarin   zeker   een   rol,   maar   ook   afgunst   en   bijgeloof.   Ook   vandaag nog   zijn   er   landen   waar   mensen   zich   laten   meeslepen   door   hun   angst   voor   wie   anders   is   en   waar   rechters   het niet zo nauw nemen met de waarheid. En is de traagheid van het gerecht ook niet een ander blijvend pijnpunt? Deze   historische   roman   maakt   jongeren   bewust   van   het   belang   van   een   eerlijke   en   onafhankelijke   rechtspraak. Het   vraagt   veel   moed   om   zoals   Corneel   en   Servaes   of   de   naamloze   kapitein   zich   te   verzetten   tegen   corruptie en machtsmisbruik en het op te nemen voor de zwakken. Bron: Rita Ghesquiere - http://www.lees-wijzer.be/begeleider/boek/heksen-moeten-branden
NAAR HET BOEK “HEKSEN MOETEN BRANDEN” van ROGER VANHOECK
Geboren in Antwerpen ( 1946) maar steeds woonachtig in Puurs. Studeerde    af    als    onderwijzer    aan    de    Normaalschool    van    Sint-Niklaas    in    1966    en    gaf    16    jaar    les    in    het Buitengewoon Lager Onderwijs in Puurs. Veel   van   zijn   leerlingen,   met   leerproblemen,   hadden   geen   interesse   in   lezen.   Om   hen   toch   de   zin   in   een   goed boek   bij   te   brengen,   begon   Roger   met   het   schrijven   van   een   vervolgverhaal.   Elke   dag   ging   het   verhaal   een stukje   verder.   De   leerlingen   mochten   zelf   suggesties   doen.   Zo   slaagde   hij   erin   hen   te   boeien.   Op   het   einde   van het   schooljaar   had   hij   een   verhaal   klaar   van   wel   tweehonderd   velletjes.   Na   veel   schrappen   en   schaven   bleven   er niet   eens   de   helft   van   over,   maar   'Ontvoering   in   de   sneeuw'   was   geboren.   Het   gebrek   aan   leesinteresse   der leerlingen   lag   aan   de   basis   voor   zijn   eerste   boeken.   Ondertussen   was   Roger   Vanhoeck   ook   gestart   met   het schrijven van Vlaamse Filmpjes (Altiora), Historische Verhalen (De Sikkel) en meerdere toneelwerken. De   drang   om   een   echt   boek   te   schrijven   nam   toe   en   tijdens   een   bezoek   aan   de   Hare   Krishna-beweging   in Durbuy sprong de vonk over. "In de ban van Krishna' (De Vries-Brouwers) werd zijn eerste jeugdroman. Ondertussen   schakelde   Roger   over   naar   een   administratieve   functie   en   later   als   secretaris   van   het   O.C.M.W.   te Puurs.   De   schrijfmicrobe   liet   hem   echter   niet   meer   los.   Hij   wou   steeds   verhalen   vertellen   met   een   onderliggende boodschap   voor   iedereen,   vooral   voor   de   jongeren!   Met   zeer   veel   passie   schrijft   hij   over   de   donkerste   bladzijden uit onze geschiedenis. Zijn jeugdboek “Heksen moeten branden” is daar een goed voorbeeld van. Onlangs   kreeg   hij,   als   erkenning,   een   werkbeurs   van   SABAM   for   Culture   om   research   te   doen   voor   zijn   nieuwste roman over het getto van Budapest.
AUTEUR: ROGER VANHOECK
Privacy Statement