STUDIO DE MORGENSTER
De   Studio   werd   al   zeer   snel   opgericht   als   onmisbare   schakel   voor   het   bouwen   van   decors,   opzetten   van   de tribune,,het   afstellen   van   de   belichting   en   ga   zo   maar   door.   Jan   Roskam   was   de   geestelijke   vader   van   de Studio,   die   er   zelfs   niet   voor   terugdeinsde   om   zijn   eigen   schouw   uit   te   breken   en   deze   op   te   stellen   als decorstuk   voor   een   toneelopvoering.   Door   de   jaren   heen   evolueerde   de   Studio   wel   naar   een   degelijke   geoliede machine.   In   het   begin   kreeg   het   soms   kritiek   te   verduren   in   de   plaatselijke   kranten   omwille   van   een   flauw   decor (we   citeren:   "enkele   zwarte   doeken   en   een   simpele   affiche   geven   het   cafégevoel   niet   weer"),   maar   de   Studio leerde   uit   deze   kritiek   en   floreerde.   Ondertussen   bestaat   de   Studio   uit   tientallen   vrijwilligers   die   voor   elke toneelproductie hun ziel in hun werk leggen. Wie   kan   zich   het   decor   van   Sextet   niet   meer,   je   weet   wel,   het   decor   met   de   boot.   De   hoo's,   haa's   en   waauw's weerklonken    in    de    zaal    bij    het    opengaan    van    het    toneeldoek.    Onze    vrijwilligers    en    onze    Studio    werden vermaard   voor   zijn   decorbouw.   Onze   acteurs   voelden   zich   steeds   als   een   vis   in   het   water   in   een   leuk   ogend decor   waar   uren   tijd   ingestoken   werd.   Verschillende   vrijwilligers   passeerden   reeds   de   revue   om   hun   steentje   bij te   dragen.   Het   zijn   er   zo   veel   dat   we   ze   onmogelijk   allemaal   bij   naam   kunnen   noemen   zonder   iemand   te vergeten   en   dat   zou   jammer   zijn.   Daarom   willen   wij   langs   deze   weg   iedereen   die   zich   in   het   verleden   heeft ingezet   voor   het   studiowerk   bedanken   voor   zijn   vrijwillige   deelname.   Zonder   de   Studio   is   toneel   niet   wat   het moet zijn.
Zin om deze toffe ploeg te vervoegen? Geen probleem, wij verwelkomen jou met open armen. Iedereen kan deel uit maken van deze Morgenster-familie. Stuur een e-mail naar   studiodm@toneelkring-demorgenster.be   en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.
Koninklijke Toneelkring De Morgenster © 2016
ADRESSEN Maatschappelijke Zetel Ruipenbroekstraat 13 2880 Hingene-Bornem Secretariaat straat 2880 Bornem Schouwburg Edmond Vleminckxstraat 73 2880 Hingene-Bornem
INHOUD
Privacy Statement