TONEELPRODUCTIES
Paula Klinke wordt door haar moeder, Emma, betrapt bij het maken van een clandestiene afspraak met Frits Gerlach. Emma en haar broer Burwig, die juist op bezoek komt, zijn hierdoor diep geschokt. Wimmer, Emma 's zwager, wint informaties in over deze Frits Gerlach, waar­bij blijkt dat hij al eerder vriendinnetjes heeft gehad. Schande: Emma heeft met een vriendin, die evenals zij lid is van de zedelijkheidsvereniging, afgesproken dat diens zoon met Paula zal trouwen. Hij is onderweg naar de Klinke 's. Frits Gerlach, die advocaat van beroep is, zal bij een op handen zijnde proces optreden voor Ludwig Klinke 's (Paula 's vader) tegenpartij. Ludwig blijkt 25 jaar geleden een danseres, die de "Spaanse vlieg" werd genoemd, gekend te hebben, bij wie hij een onechte zoon heeft gekregen voor wie hij nu al 24 jaar betaalt. De papieren over deze zaak geeft hij ter bewaring aan Tiedemeyer, zodat Emma het niet te weten zal komen. De huwelijkskandidaat, Heinrich Meisel, arriveert. Paula wil hem niet zien; haar nichtje Wally neemt haar plaats in en wordt prompt verliefd op de onhandige Assyrioloog die zich met mummies meer op zijn gemak voelt dan met meisjes. Frits Gerlach vraagt vader en moeder Klinke met voortvarendheid om de hand van Paula, die hem wordt geweigerd. Hij blijkt de belastende stukken over Klinke 's onechte zoon ter bewaring ontvangen te hebben van Tiedemeyer en hij laat merken dat hij weet wie de vader van het onechte kind is.Emma, bezeten als ze is van zedelijkheidsprin­cipes, zal koste wat kost erachter komen welke achtenswaardige inwoner van hun stad een on­echte zoon heeft. Klinke voelt zich in het nauw gedreven. Wally en Heinrich zijn verliefd op elkaar, hij zal haar vader om haar hand vragen; hij verkeert echter in de veronderstelling dat Klinke de vader van Wally is. Frits Gerlach past enige chantage toe op Ludwig Klinke om diens toestemming te krijgen voor een huwelijk met Paula. Tiedemeyer verspreekt zich tegen Emma over de belastende stukken en doet dan maar of hij de va­der van de onechte zoon is. Wimmer, die als bestuurslid van de zedelijkheidsvereniging na­speuringen moet doen naar de vader, bekent aan Klinke dat hij het zélf is: beiden zijn beet­genomen door de "Spaanse vlieg" en betalen haar al 24 jaar. Heinrich benadert Klinke om toestemming voor het huwelijk met diens vermeende dochter. Hij spreekt, op advies van Frits, hem aan met "vader", waardoor Klinke denkt dat zijn onechte zoon voor hem staat. Hij geeft hem geld in de hoop dat hij dan snel zal weggaan. Wimmer komt juist binnen en wordt door Klinke in de waan gebracht dat Heinrich zijn zoon is, waarop ook hij hem geld toestopt. Heinrich staart verbluft naar de bankbiljetten in zijn hand. Tot hilariteit van Klinke en Wimmer vertelt Emma dat Tiedemeyer de vader is, nu zijn er al drie vaders. Heinrich vraagt Burwig om de hand van Wally, hem aansprekend met "vader", waarop nog grotere hilariteit ontstaat. Emma heeft eindelijk begrepen dat Heinrich de zoon van haar vriendin is. Heinrich 's moeder, Mathilde, arriveert ook en wordt hartelijk ont­vangen door Emma, in tegenstelling tot Ludwig die denkt dat zij. de "Spaanse vlieg" is. Wimmer en Tiedemeyer denken hetzelfde. Mathilde 's echtgenoot Gottlieb komt op en stelt zich voor als de vader van Heinrich; Wimmer, Klinke en Tiedemeyer barsten in lachen uit, het kwartet is vol. Tenslotte volgt de ontknoping van alle verwikkelingen: Burwig kent Mathilde al zijn leven lang en zij kan de "Spaanse vlieg" dus niet zijn. Heinrich is de échte zoon van Mathilde en Gottlieb. Hij krijgt toestemming om te trouwen met Wally en Emma gaat dan maar akkoord met een huwelijk tussen Paula en Frits. amateurtoneel.be
DE SPAANSE VLIEG (1969)
ROLVERDELING
Koninklijke Toneelkring De Morgenster © 2016
ADRESSEN Maatschappelijke Zetel Ruipenbroekstraat 13 2880 Hingene-Bornem Secretariaat straat 2880 Bornem Schouwburg Edmond Vleminckxstraat 73 2880 Hingene-Bornem
INHOUD
Fons Desmedt Ludwig Klinke Magda Segers Emma Magda Roskam Paula Hervé Buyst Eduard Burwig Marlène Van Vracem Wally François Stevens Alois Wimmer Petrus Buyst Dr. Fritz Gerlache Julien Crickx Anton Tiedemeyer Karel Cools Gottlieb Meisel Sonja de Saedeleer Mathilde Lode Van Herbruggen Heinrich Sonja Dooremont Marie Jan Roskam REGIE
Privacy Statement