TONEELPRODUCTIES
Paula   Klinke   wordt   door   haar   moeder,   Emma,   betrapt   bij   het   maken   van   een   clandestiene   afspraak   met   Frits Gerlach.   Emma   en   haar   broer   Burwig,   die   juist   op   bezoek   komt,   zijn   hierdoor   diep   geschokt.   Wimmer,   Emma   's zwager, wint informaties in over deze Frits Gerlach, waar­bij blijkt dat hij al eerder vriendinnetjes heeft gehad. Schande:   Emma   heeft   met   een   vriendin,   die   evenals   zij   lid   is   van   de   zedelijkheidsvereniging,   afgesproken   dat diens   zoon   met   Paula   zal   trouwen.   Hij   is   onderweg   naar   de   Klinke   's.   Frits   Gerlach,   die   advocaat   van   beroep   is, zal   bij   een   op   handen   zijnde   proces   optreden   voor   Ludwig   Klinke   's   (Paula   's   vader)   tegenpartij.   Ludwig   blijkt   25 jaar   geleden   een   danseres,   die   de   "Spaanse   vlieg"   werd   genoemd,   gekend   te   hebben,   bij   wie   hij   een   onechte zoon   heeft   gekregen   voor   wie   hij   nu   al   24   jaar   betaalt.   De   papieren   over   deze   zaak   geeft   hij   ter   bewaring   aan Tiedemeyer,   zodat   Emma   het   niet   te   weten   zal   komen.   De   huwelijkskandidaat,   Heinrich   Meisel,   arriveert.   Paula wil   hem   niet   zien;   haar   nichtje   Wally   neemt   haar   plaats   in   en   wordt   prompt   verliefd   op   de   onhandige Assyrioloog die   zich   met   mummies   meer   op   zijn   gemak   voelt   dan   met   meisjes.   Frits   Gerlach   vraagt   vader   en   moeder   Klinke met   voortvarendheid   om   de   hand   van   Paula,   die   hem   wordt   geweigerd.   Hij   blijkt   de   belastende   stukken   over Klinke   's   onechte   zoon   ter   bewaring   ontvangen   te   hebben   van   Tiedemeyer   en   hij   laat   merken   dat   hij   weet   wie   de vader   van   het   onechte   kind   is.Emma,   bezeten   als   ze   is   van   zedelijkheidsprin­cipes,   zal   koste   wat   kost   erachter komen   welke   achtenswaardige   inwoner   van   hun   stad   een   on­echte   zoon   heeft.   Klinke   voelt   zich   in   het   nauw gedreven.   Wally   en   Heinrich   zijn   verliefd   op   elkaar,   hij   zal   haar   vader   om   haar   hand   vragen;   hij   verkeert   echter   in de veronderstelling dat Klinke de vader van Wally is. Frits   Gerlach   past   enige   chantage   toe   op   Ludwig   Klinke   om   diens   toestemming   te   krijgen   voor   een   huwelijk   met Paula.   Tiedemeyer   verspreekt   zich   tegen   Emma   over   de   belastende   stukken   en   doet   dan   maar   of   hij   de   va­der van   de   onechte   zoon   is.   Wimmer,   die   als   bestuurslid   van   de   zedelijkheidsvereniging   na­speuringen   moet   doen naar   de   vader,   bekent   aan   Klinke   dat   hij   het   zélf   is:   beiden   zijn   beet­genomen   door   de   "Spaanse   vlieg"   en betalen   haar   al   24   jaar.   Heinrich   benadert   Klinke   om   toestemming   voor   het   huwelijk   met   diens   vermeende dochter.   Hij   spreekt,   op   advies   van   Frits,   hem   aan   met   "vader",   waardoor   Klinke   denkt   dat   zijn   onechte   zoon   voor hem   staat.   Hij   geeft   hem   geld   in   de   hoop   dat   hij   dan   snel   zal   weggaan.   Wimmer   komt   juist   binnen   en   wordt   door Klinke   in   de   waan   gebracht   dat   Heinrich   zijn   zoon   is,   waarop   ook   hij   hem   geld   toestopt.   Heinrich   staart   verbluft naar   de   bankbiljetten   in   zijn   hand.   Tot   hilariteit   van   Klinke   en   Wimmer   vertelt   Emma   dat   Tiedemeyer   de   vader   is, nu   zijn   er   al   drie   vaders.   Heinrich   vraagt   Burwig   om   de   hand   van   Wally,   hem   aansprekend   met   "vader",   waarop nog grotere hilariteit ontstaat. Emma   heeft   eindelijk   begrepen   dat   Heinrich   de   zoon   van   haar   vriendin   is.   Heinrich   's   moeder,   Mathilde,   arriveert ook   en   wordt   hartelijk   ont­vangen   door   Emma,   in   tegenstelling   tot   Ludwig   die   denkt   dat   zij.   de   "Spaanse   vlieg"   is. Wimmer   en   Tiedemeyer   denken   hetzelfde.   Mathilde   's   echtgenoot   Gottlieb   komt   op   en   stelt   zich   voor   als   de vader van Heinrich; Wimmer, Klinke en Tiedemeyer barsten in lachen uit, het kwartet is vol. Tenslotte   volgt   de   ontknoping   van   alle   verwikkelingen:   Burwig   kent   Mathilde   al   zijn   leven   lang   en   zij   kan   de "Spaanse   vlieg"   dus   niet   zijn.   Heinrich   is   de   échte   zoon   van   Mathilde   en   Gottlieb.   Hij   krijgt   toestemming   om   te trouwen met Wally en Emma gaat dan maar akkoord met een huwelijk tussen Paula en Frits. amateurtoneel.be
DE SPAANSE VLIEG (1969)
ROLVERDELING
Koninklijke Toneelkring De Morgenster © 2016
ADRESSEN Maatschappelijke Zetel Ruipenbroekstraat 13 2880 Hingene-Bornem Secretariaat straat 2880 Bornem Schouwburg Edmond Vleminckxstraat 73 2880 Hingene-Bornem
INHOUD
Fons Desmedt Ludwig Klinke Magda Segers Emma Magda Roskam Paula Hervé Buyst Eduard Burwig Marlène Van Vracem Wally François Stevens Alois Wimmer Petrus Buyst Dr. Fritz Gerlache Julien Crickx Anton Tiedemeyer Karel Cools Gottlieb Meisel Sonja de Saedeleer Mathilde Lode Van Herbruggen Heinrich Sonja Dooremont Marie Jan Roskam REGIE
Privacy Statement