TONEELPRODUCTIES
Een oude vrijgezel: Alexander Reinders, die om een aardig duitje te verdienen en teven het testament van zijn broer na te leven, wenst zijn nichtje uit te huwen met een zekere “Buskop”. Dit nichtje, Flora, is daar niet met akkoord en gebruikt samen met haar verloofde Fred, alle middelen om aan dit “vonnis” te ontsnappen. Maar dan verschijnt… RIKA…en nu gaan de poppetjes echt aan het dansen.
VEEL LAWAAI OM RIKA (1968)
ROLVERDELING
Koninklijke Toneelkring De Morgenster © 2016
ADRESSEN Maatschappelijke Zetel Ruipenbroekstraat 13 2880 Hingene-Bornem Secretariaat straat 2880 Bornem Schouwburg Edmond Vleminckxstraat 73 2880 Hingene-Bornem
INHOUD
Fons Desmedt Alexander Reinders Ingrid Lejon Charlotte Magda Roskam Flora Lode Van Herbruggen Fred Fransen Raymond De Laet Leopold Buskop Nicole Drossaert Rika Trottette François Stevens Meneer Steen Doris Polfliet Klaartje Herman Van Troyen Emiel Jan Roskam REGIE
Privacy Statement